Praktijk voor Psychiatrie Leiblum

Voor (jong)volwassenen

Bereikbaarheid

E-mail: aanmelding@praktijkvoorpsychiatrieleiblum.nl

Telefonisch: 06-28097827. Vanwege mijn werkzaamheden elders ben ik het beste te bereiken via de mail.

Indien u een boodschap inspreekt neem ik zo snel mogelijk contact met u op.


Vakantie:

De praktijk is beperkt bereikbaar tijdens de schoolvakanties. Voor spoed gevallen kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.