Praktijk voor Psychiatrie Leiblum

Voor (jong)volwassenen


Handige Websites met veel informatie

 (wordt continu aangepast)


 ADHD


ADHD en boeken


boeken

 • Melissa Orlov. ADHD relaties. Verbeter de band met je partner in zes stappen. 
 • ADHD bij vrouwen: P Quinn, Kathleen Nadeau, richtlijnen voor Diagnostiek en behandeling

 Autisme 


Stemmingsklachten (somber, manie) Angst en Dwang:

 

Therapie vormen

    Algemeen


Links voor kinderen


Hulp thuis/school/financieel:

 •     TOG: www.tog.nl. Informatie over Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen. Zie ook Regelingen en Vergoedingen > TOG.
      
 •     Juridische hulp:
          www.juridischsteunpunt.nl/juridisch-steunpunt
      
 •      Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE): www.cce.nl. Voor advies en ondersteuning van mensen met een bijzondere hulpvraag, die niet binnen de reguliere zorg opgelost kan worden (o.a. voor kinderen met gedragsproblemen en autisme).
      
 •      Rugzakje (LGF):
  www.50tien-oudersenrugzak.nl/oudersenrugzak/
 •  Het persoongebonden budget (PGB) is een voorziening in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Meer informatie over het PGB is te vinden op www.pgbplein.nl en op de website van het de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl)
 • www.regelhulp.nl : Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. 
 • www.steunpuntpassendonderwijs.nl: ouders kunnen vragen stellen over passend onderwijs, dyslexie, het rugzakje of andere ondersteuning op school


 Slaapproblemen

 Nieuwe Regels vanaf 2014

 Transitie Jeugdzorginformatie 2015