Praktijk voor Psychiatrie Leiblum

Voor jongeren (>16 jr) en volwassenen

 

Voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar):

Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Er wordt gedeclareerd in  DBC's (Diagnose Behandel Combinaties): uw zorgverzekeraar zal uw eigen
risico zelf verrekenen. 

Vanaf 2014 kunt u alleen naar Dhr. D.M.  Leiblum (psychiater) verwezen worden middels een
verwijzing voor de 'Specialistische GGZ'. Uw huisarts of  verwijzer zal duidelijk moeten
aangeven  met welke  reden u wordt  verwezen en welke DSM 5 diagnose hij/zij stelt dan wel  vermoedt. Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via post of mail.  Als de  datum  van de verwijsbrief later is dan de dag waarop het intakegesprek
plaats  vindt,  worden de kosten voor dit gesprek niet door uw verzekering  vergoed en  zult u
deze zelf moeten betalen. 

Het verplicht eigen risico in 2020 is vastgesteld op €385.

Vanaf 2021 heeft onze praktijk met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten met uitzondering van CZ en VGZ. Het is dus van groot belang dat u bij uw eigen verzekering navraagt of uw  behandeling zal worden vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van welk soort polis u heeft afgesloten. Indien u een restitutie polis heeft wordt meestal 100% vergoed. Indien sprake is van een naturapolis  (of combipolis) dan zal uw eigen bijdrage variëren van 20% tot 40%.  U  ontvangt van ons bij CZ en VGZ een rekening welke u zelf dient te betalen en kunt indienen bij uw verzekering. Bij de overige verzekermaatschappijen zult u geen rekening ontvangen aangezien deze direct digitaal via Vecozo bij uw zorgverzekering wordt ingediend.Vraag  uw behandelaar of  zorgverzekeraar om meer  informatie over het gedeelte dat u in het geval  van niet-gecontracteerde zorg (= geen contract tussen  psychiater en uw  zorgverzekeraar) zelf dient te betalen.

Meer informatie over wat contractvrij werken en vergoedingen kunt u vinden op:
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/restitutiepolis-informatie-voor-cli%C3%ABnten contractvrijepsycholoog.nl/over/ www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/zorgverzekering/uitgelicht zorgverzekering-kiezen/natura-of-restitutiepolis/

Aanvullende informatie over kosten en vergoeding binnen de Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit:
www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/curatieve-GGZ/

Voor behandeling binnen de Specialistische GGZ zullen de tarieven gelden die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit volgens de DBC-systematiek in 2017-2018 DiagnoseBehandelCombinatie). U kunt deze vinden op:

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_04__Tariefbeschikking_gespecialiseerde_ggz_2017

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_18606_01__Tariefbeschikking_gespecialiseerde_geestelijke_gezondheidszorg

https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/

Afhankelijk of er sprake is van medebehandeling door mw. C. Zwitserlood (in overleg mogelijk) zullen haar  behandelingen vergoed worden. Voor meer informatie betreffende vergoeding en de nieuwe regels in 2015:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak:

Binnen 24 uur of van vrijdag 17.00 tot maandagochtend 8.30 zal er  € 75,00 in rekening gebracht worden.  Dit wordt gedeclareerd als een No-Show en wordt niet vergoed door uw verzekeraar.Verzekeringen in 2020:

Wij adviseren voor volwassenen in 2019 een restitutiepolis af te sluiten. In de meeste gevallen wordt uw behandeling volledig vergoed en kunt u zelf beter bepalen bij wie en waar u zich wilt laten behandelen tegen een meestal acceptabel (enkele euro's) extra tarief. Uw behandeling wordt dan ook vergoed indien uw zorgverlener geen overeenkomst heeft met uw eigen zorgverzekeraar. Bij een natura- of combipolis wordt van het niet-gecontracteerde zorg 60-80% vergoed

voor een zo volledig overzicht van de diverse vergoedingen zie:
www.zorgvoorkwaliteit.nu/sites/default/files/images/Zorgverzekeraars-Vergoedingoverzicht- GGZ-2014- Contractvrij.pdf  


Voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar):

2020

De gemeente zal de kosten van de behandeling van kind of jongere tot 18 jaar vergoeden mits er een verwijzing is van uw huisarts of buurtteam. De gemeente zal een beschikking(snummer) moeten afgeven om voor vergoeding in aanmerking te komen. Niet met alle gemeentes zijn er contracten afgesloten. Voor 2020 is er alleen met de regio Zuid-Oost een contract afgesloten. Voor sommige gemeentes is er zeer beperkt budget. Vraag dit goed na bij uw gemeente of buurtteam.

Indien u uit van de overige regio's afkomstig bent dan zullen de kosten voor kinderen en jeugdigen voor eigen rekening zijn. U kunt proberen de facturen in te dienen en mogelijk worden deze (deels) vergoed. Het reguliere uurtarief bedraagt €145,00/uur.