Praktijk voor Psychiatrie Leiblum

Voor (jong)volwassenen

 

Voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar):

Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Er wordt vanaf 2022 gedeclareerd volgens het ZPM (Zorgprestatiemodel). Uw zorgverzekeraar zal uw eigen
risico zelf verrekenen.

U kunt alleen naar Dhr. D.M.  Leiblum (psychiater) verwezen worden middels een
verwijzing voor de 'Specialistische GGZ'. Uw huisarts of verwijzer zal duidelijk moeten
aangeven met welke reden u wordt verwezen en welke DSM 5 diagnose hij/zij stelt dan wel vermoedt. Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via de post of mail.  Als de  datum  van de verwijsbrief later is dan de dag waarop het intakegesprek
plaats  vindt,  worden de kosten voor dit gesprek niet door uw verzekering  vergoed en  zult u
deze zelf moeten betalen. 

Het verplicht eigen risico in 2022 is vastgesteld op €385. 

Zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekeringVanaf 2022 heeft onze praktijk met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten met uitzondering van CZ. 

Er zijn contracten afgesloten met:

 • Menzis: Anderzorg
 • Caresq: Aevitae (EUCARE) 
 • Eno
 • VGZ
 • Zilveren Kruis: waaronder Interpolis, FBTO, de Friesland, Achmea, One Underwriting Health B.V.
 • OWM: Zorg en Zekerheid
 • ASR, Ditzo
 • ONVZ

Het is van groot belang dat u bij uw eigen verzekering navraagt of uw  behandeling zal worden vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van welk soort polis u heeft afgesloten. Indien u een restitutie polis heeft wordt meestal 100% vergoed. Indien sprake is van een naturapolis  (of combipolis) dan zal uw eigen bijdrage variëren van 20% tot 40%.  U ontvangt bij CZ een rekening welke u zelf dient te betalen en kunt indienen bij uw verzekering. Bij de overige verzekeringsmaatschappijen zult u geen rekening ontvangen aangezien deze direct digitaal via Vecozo bij uw zorgverzekering wordt ingediend. Vraag  uw behandelaar of  zorgverzekeraar om meer  informatie over het gedeelte dat u in het geval  van niet-gecontracteerde zorg (= geen contract tussen  psychiater en uw zorgverzekeraar) zelf dient te betalen.

Meer informatie over wat contractvrij werken en vergoedingen kunt u vinden op:

https://contractvrijepsycholoog.nl/contracten/

Bekostiging vanaf 2022

Vanaf 2022 wordt de bekostiging binnen de GGZ veranderd, namelijk via het Zorgprestatiemodel. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u onder andere op:

- LVVP ( https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

- Zorgprestatie model:  https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Voortaan kunt u op de rekening van uw behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller, namelijk maandelijks in plaats van 1 keer per jaar zoals gold volgens de DBC systematiek. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

In de vrijgevestigde praktijk (SGGZ) worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz worden gebruikt.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Kosten/prestaties volgens het  Zorgprestatiemodel:

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde psychiaters gesteld die meestal lager zijn dan de tarieven voor de de instelling. Er wordt een laag - en 'hoog' (= 'normaal' zoals vastgesteld door de Nza) tarief gesteld afhankelijk van aard en complexiteit van de problematiek van de patiënt. Alleen de directe tijd (dat is de zogenaamde Face to Face tijd) kan worden gedeclareerd. De indirecte tijd is verdisconteerd met het soort prestatie. 

Zorgprestaties worden verdeeld volgens het volgende principe:

 • Consult diagnostiek
 • Consult behandeling
 • Intercollegiaal overleg
 • Reistijd
 • Groepsconsulten

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en vervolgens door uw zorgverzekering aangepast (verlaagd). Het tarief is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van de behandeling. 

Aanvullende informatie over kosten en vergoeding binnen de Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

https://puc.overheid.nl/doc/PUC_658427_22/1/#6d59ef84-ba4c-4e70-a6b0-ca77a24e068d

Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak:

Binnen 24 uur of van vrijdag 17.00 tot maandagochtend 8.30 zal er  € 75,00 in rekening gebracht worden.  Dit wordt gedeclareerd als een No-Show en wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Verzekeringen in 2022:

Wij adviseren voor volwassenen in 2022 een restitutiepolis af te sluiten. In de meeste gevallen wordt uw behandeling volledig vergoed en kunt u zelf beter bepalen bij wie en waar u zich wilt laten behandelen tegen een meestal acceptabel (enkele euro's) extra tarief. Uw behandeling wordt dan ook vergoed indien uw zorgverlener geen overeenkomst heeft met uw eigen zorgverzekeraar. Bij een natura- of combipolis wordt van het niet-gecontracteerde zorg 60-80% vergoed

Voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) vanaf 2022

De gemeente zal de kosten van de behandeling van kind of jongere tot 18 jaar vergoeden mits er een verwijzing is van uw huisarts of buurtteam. De gemeente zal een beschikking(snummer) moeten afgeven om voor vergoeding in aanmerking te komen. Niet met alle gemeentes zijn er contracten afgesloten. Voor 2022 is er alleen met 
de regio Zuid-Oost een contract afgesloten. Voor sommige gemeentes is er zeer beperkt budget. Vraag dit goed na bij uw gemeente of buurtteam.

Er worden vanaf 2022 geen kinderen of jongeren (<18jr) meer aangenomen


Zelfbetalers:

indien u de kosten zelf wilt betalen dan geldt het reguliere uurtarief van €145,00/uur.