PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Bereikbaarheid


E-mail: aanmelding@praktijkvoorpsychiatrieleiblum.nl

Telefonisch: 06-28097827. Vanwege mijn werkzaamheden elders ben ik het beste te bereiken via de mail.
Indien u een boodschap inspreekt neem ik zo snel mogelijk contact met u op.


Vakantie:


De praktijk is beperkt bereikbaar tijdens de schoolvakanties. Voor spoed gevallen kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0