PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Klachtenregeling


Wetten die uw behandeling beschermen 


Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater.
Hieronder een paar belangrijke:


De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiƫle werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland. Uw psychiater hoort daar dus in opgenomen te zijn.


De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Datu recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.
De wet Klachtrechtregelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan CUP klachtencommissie p/a Zuileveld 6, 3451 LB Vleuten.Vul hier de inhoud van uw pagina in zie www.psychiaters-utrecht.nl

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0