PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Klachtenregeling


Wetten die uw behandeling beschermen 


Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater.


Hieronder een paar belangrijke:


De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiƫle werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland. Uw psychiater hoort daar dus in opgenomen te zijn.


De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Datu recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.


De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt.


Indien u klachten heeft over uw behandeling dan kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe
ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.


U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen
voor een toelichting dan wel een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak
doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk, telefonisch of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:


Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 - 310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
www.degeschillencommissie.nl

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0