PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Voor wie


(Jong) Volwassenen (> 18 jaar).


Met welke problemen kunt u bij de praktijk terecht


 • Stemmingsklachten
 • Angst en dwangklachten
 • Trauma
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • ADHD
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Arbeidsgerelateerde problematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Hechtingsproblemen


Voor welke problematiek niet:


Crisisgevoelige stoornissen zoals psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen of ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarvoor intensief contact noodzakelijk is. Er is geen 24-uurs beschikbaarheid. Indien sprake is van crisis dan zijn er afspraken met de crisisdienst van Altrecht en de huisartsen

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0